Back to Homepage

Data SMP Tahun 2019

No Nama Sekolah Alamat Nagari Kecamatan NPSN Status Sekolah Kepala Sekolah Jumlah Murid Peserta Didik Rombongan Belajar Jumlah Guru Tenaga Pendidik Jumlah Kelas Laboratorium Perpustakaan
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
1 SMP N 2 Bukit Sundi KinariKinariBukit Sundi 10301514 Negeri Petrizal 82 91 83 256 11 20 6 10 2 1
2 SMP N 3 Bukit Sundi Jalan Batu Sangka DilamDilamBukit Sundi 10301544 Negeri Aksia Fotasri 60 42 43 145 6 14 5 6 1 1
3 SMP N 4 Bukit Sundi Muaro PanehMuaro PanehBukit Sundi 10307829 Negeri Resolinda 25 22 20 67 3 11 4 5 1 1
4 SMP Royatul Islam Jorong Balai PinangMuaro PanehBukit Sundi 69976771 Swasta Boy Ikhsan 62 26 5 93 4 10 3 4 0 1
5 SMP N 1 Danau Kembar Simpang Tanjung Nan IVSimp. Tj Nan IVDanau Kembar 10301525 Negeri Agusrial 88 87 82 257 9 18 4 9 1 1
6 SMP N 2 Danau Kembar Jalan Bukik Sileh, Simpang Tanjuang Nan IVKampung Batu DalamDanau Kembar 10301526 Negeri Yuarni, S.pd 42 66 80 188 9 19 4 9 1 1
7 SMP N 3 Danau Kembar Taluak AnjalaiSimp. Tj Nan IVDanau Kembar 10308719 Negeri Arsil Bakri 31 30 16 77 3 9 2 5 0 0
8 SMP N 1 Gunung Talang Jalan Lintas Sumatera ArosukaTalangGunung Talang 10301517 Negeri Metrizal 171 152 153 476 19 34 9 21 2 1
9 SMP N 2 Gunung Talang Jalan Lintas Jua GaekCupakGunung Talang 10301527 Negeri Erfimarnis 279 257 269 805 27 46 9 24 4 1
10 SMP N 3 Gunung Talang Jalan Pasa Usang Koto Gadang GuguakKoto Gadang GuguakGunung Talang 10301545 Negeri Riswandi 123 113 106 342 14 27 9 16 2 1
11 SMP N 4 Gunung Talang Jorong Koto AtehAie BatumbuakGunung Talang 10301528 Negeri Syafril 126 145 148 419 14 22 5 14 1 1
12 SMP N 5 Gunung Talang Jalan Kayuaro SukaramiKoto Gaek GuguakGunung Talang 10301532 Negeri Elfi Noviarni 117 140 96 353 14 29 7 13 1 1
13 SMP N 6 Gunung Talang Jalan Tangah Padang CupakCupakGunung Talang 10307814 Negeri Afridel.dn,s.thi 110 98 99 307 12 26 6 12 1 1
14 SMP N 7 Gunung Talang TalangTalangGunung Talang 10308161 Negeri Heri Suharman 45 43 46 134 6 16 4 4 1 1
15 SMP Al Madinah Jorong Talago Gunung Talang 69916924 Swasta Adri Warman 25 26 17 68 3 6 3 3 2 1